Baltikum 2010

Det er stadig meget spændende at komme over og se udviklingen i de gamle Østersø stater.